Category: Uncategorized

Belastingontwijking, tipgevers en morele principes.

Belastingontduiking is al zo ongeveer net zo oud als de heffing ervan. Belastingontwijking is meer van deze tijd en Offshore Leaks maakt helder hoe wijdverbreid de ontwijkingspratijken zijn. Nu denkt u, lezer, ja maar jullie adviseurs hebben boter op je

Tagged with: , , ,
Posted in Belastingdienst, Fiscale boetes, Procederen, Uncategorized

Starbucks en Rockstars

Al jaren lang wordt Nederland in Internationaal verband aan de schandpaal genageld als belastingparadijs. Nog niet zolang geleden zei Obama het nog. Toen hij iets van een War agains belastingparadijzen aankondigde. Na protesten uit Den Haag trok hij het snel

Posted in Uncategorized

Arts/acupuncturist is vrijgesteld van omzetbelasting.

De Rechtbank Breda heeft uitspraak gedaan in de proefprocedure voor de medische vrijstelling bij artsen acupuncturisten. Tax Consult Network heeft deze proef-procedure, die voor de sector erg belangrijk is, gevoerd. Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor de

Posted in Uncategorized
Top