Category: Loonheffingen

Deregulering VAR

Per 1 mei vervalt de VAR en volgt de beoordeelde overeenkomst haar op. Als je conform de richtlijnen van de belastingdienst werkt dan is er nog niet zo gek veel aan de hand. Lastig worden de randgevallen en zoals altijd

Tagged with: , , , ,
Posted in Inkomstenbelasting, Loonheffingen, Zelfstandige, ZZP

De directeur en (zijn) pensioenplannen

Staatssecretaris Wiebes heeft op 1 juli een brief verstuurd waarin hij ingaat op de pensioenen in eigen beheer. De Staatssecretaris ziet twee mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer opnieuw in te richten. De eerste mogelijkheid is de Oudedagbestemmingsreserve. Deze

Posted in Inkomstenbelasting, Loonheffingen

Beschikking Geen Loonheffing vervangt VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt naar verwachting in 2015 al vervangen door de nieuwe ‘Beschikking geen loonheffing’ (BGL). Het wetsvoorstel waaruit dat blijkt is door Staatssecretaris Wiebes van Financiën op 22 september 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste punt uit de

Posted in Belastingplannen, Loonheffingen

Ronde 1: crisisheffing voor de rechter

De in 2013 ingevoerde crisisheffing houdt de gemoederen flink bezig. Op grond van het Begrotingsakkoord 2013 zijn werkgevers in 2013 een pseudo-eindheffing loonbelasting van 16% verschuldigd voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) van een werknemer in 2012

Posted in Formeel, Loonheffingen, Procederen

Belastingdienst rommelt met premies werkhervattingskas

Wat is er aan de hand. Werkgevers betalen premies werknemersverzekeringen waaronder de premie voor de werkhervattingskas (vroeger WGA) Deze is verplicht voor overheidsbedrijven maar de private sector heeft een keuze: je bent eigen risicodrager of je kiest er voor om

Posted in Loonheffingen
Top