Category: Administratie

O, jee! BTW Privé gebruik auto 2010?

Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de BTW-correctie voor het privé gebruik van de auto van de zaak. Een aantal zaken zijn inmiddels tot in hoogste instantie verloren en de Belastingdienst is nu doende om de zaken

Posted in Administratie, Formeel, Omzetbelasting, Onderneming

Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrek

Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”. Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende

Posted in Administratie, Administratie, Omzetbelasting

Rittenadministratie verloren gegaan door waterschade?! Jammer dan!

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt als werknemer een auto van de zaak ter beschikking. Ter voorkoming van bijtelling wordt een verklaring “geen privégebruik” aangevraagd en afgegeven netjes een rittenadministratie bij. Als gevolg van een lekkage in de archiefruimte

Tagged with: , , ,
Posted in Administratie, Inkomstenbelasting

Bevestiging ondernemerschap zonnepanelen

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Luxemburg C-219/12. Het Hof oordeelt in dit arrest of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de

Posted in Administratie, Eigen woning, Omzetbelasting, Onderneming

Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrek

Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”. Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende

Tagged with: , , , , ,
Posted in Administratie, Omzetbelasting

Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting

Uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting? De belastingdienst zal het verzoek om uitstel afwijzen indien blijkt dat een vorige aangifte niet of niet tijdig is ingediend. Voortaan geldt de nieuwe regeling voor uitstel van het doen van aangifte

Posted in Administratie, Formeel, Inkomstenbelasting

Vertrouwensbeginsel en een telefonische mededeling van de belasting, gaat dat toch hand in hand?

Wanneer mag je vertrouwen op informatie en mededelingen die de belastingdienst doet? Het onderscheid tussen verschillende vormen van informatieverstrekking is hierbij van belang. In de basis is te onderscheiden: ϕ inlichtingen; ϕ toezeggingen. Het verschil tussen deze twee vormen zit

Posted in Administratie, Formeel
Top